Seminář Reiki 1. stupeň.

Tento seminář je jednodenní a dozvíte se na něm o energetické jednotě lidského bytí a vědomí. Dozvíte se také, jak energie lidské tělo prostupuje, utváří a vyživuje, jaký vliv na její průchod mají psychické bloky a také o energetických centrech na lidském těle, tzv. čakrách.

Dále je náplní semináře iniciace. Při tomto aktu dojde k pročištění vašich energetických drah a center, abyste mohli reiki energii více nabírat a směřovat ji na místa na těle, která ji potřebují, a nebo ji předávat jiným lidem.

Součástí semináře jsou praktická cvičení, na kterých si frekventanti vyzkouší předávání energie jeden druhému, i předávání na dálku jiným osobám k léčení psychických i fyzických potíží.

Dalším bodem semináře je výuka uvolňování a relaxace ve stavu alfa.

V semináři se seznámíte s polodrahokamy, resp. s jejich vlivem a možnou pomocí našemu zdraví. Budete zjišťovat kyvadlem stav čaker a vyrovnávat energii polodrahokamy. Získáte informace o vztahu vědomí a podvědomí, o metodách, jak přeprogramovávat nevhodné emoční myšlenkové matrice, a tím zvyšovat energetický potenciál, o našich životních maskách.

Když o energii, tak o psychice

K semináři také patří tzv. následné setkání. Je to jedno odpolední posezení a popovídání si o tom, jak kdo reiki vyzkoušel a jaké s ní nabyl zkušenosti. Organizuji jej zpravidla do měsíce po absolvování semináře.

Těším se na lidi, kteří na sobě chtějí pracovat.     Jiřina.