Setkání

Každý první čtvrtek v měsíci je dvouhodinové setkání. Přijít může každý, kdo má chuť, bez ohledu na to, zda někdy pracoval s nějakými energiemi. Popovídáme jak žijeme, otevíráme se v našich problémech či překážkách v reálném životě, prožitcích, zkušenostech, nápadech, atd. Po úvodním povídání při čaji se střídá obvykle tento program: meditace, Osho meditace, psychohrátky, masáže, šamanské bubny, tibetské mísy a občas přednášky. Často se nabíjíme skupinovou reiki a masírujeme se,  věnujeme se svému tělu. Je nám tady dobře.

 Pro každého.

Od 17:00 do 19:00, vstupné 50,-Kč.

Únor 2.

Shiatsu, hrátky, reiki, kreslení léčivých obrázků . 

Březen 2.

Dýchání, reiki, téma- jsem aktivní a tvůrčí. 

Duben 6. 

Přednáška   na téma : Jak souvisí odvaha se zdravím.  A zacvičíme si.

        

Program na další měsíc vyvěsíme vždy zhruba týden před setkáním.