Co je rodinná konstelace

Postavte si svoji vlastní divadelní hru. Zvolte postavy, obsaďte je herci, ale scénář nepište, scénář se odvine sám. Řekněte hercům jen, ať hrají  to, co k cítí k ostatním osobám v konstelaci, a co cítí na svém těle.

Tím jste si vlastně postavili svoji konstelaci. Je to opravdu tak jednoduché a není k tomu potřeba žádná další znalost či zkušenost. Jediné důležité je, aby se vámi vybraní herci dokázali natolik uvolnit, aby přebrali emoce skutečných lidí, které hrají. Po chvilce se podvědomí herce propojí s podvědomím hrané osoby a herec prožívá její emoce. Herci nemají žádná omezení. Hrají jen to, co cítí. Můžou říci komu chtějí co chtějí, můžou křičet, nadávat, brečet, nebo se schovávat, aby je nikdo neviděl. A vy, autor konstelace, sedíte jako divák a pozorujete,  jak ten váš skutečný život vypadá, u koho se cítíte dobře, kdo vás ponižuje, kdo se vás snaží ovládat a také koho se snažíte omezovat či ovládat vy. To není hra, to je realita vašeho podvědomí.  Někdy pro vás bude hodně těžké přijmout fakta o podvědomých vztazích s lidmi, kteří vás obklopují. Můžete také zjistit, že ten člověk, který vám tvrdí, že vás má rád, to podvědomě cítí úplně jinak. Herec má oproti vám velkou výhodu. Nemá důvod sobě, a ani vám, lhát, ani důvod něco zastírat. Hrají jen to, co cítí. Tak za vás někdo jiný vyventiluje vaše emoce a vyříká si to s ostatními osobami na scéně. Bloky v podvědomých vztahových vzorcích se tím uvolní, a vy je můžete pak dále zpracovávat.

Poté, co vám účastníci konstelace pomůžou rozklíčovat a uvolnit vztahy v rodině či v partnerském vztahu, pak vstoupíte do konstelace vy namísto vašeho herce a prociťujete a přejímáte nové energie ve vztazích, které na vás působí.

Pokud jste při sestavování konstelace zapomněli na nějakou osobu, nebo jste nepředpokládali, že má na váš životní scénář vliv, nic se neděje, terapeut vám do scény po chvíli tu či onu osobu doplní, pokud její energie na scénu mají vliv.

Rodinné konstelace mají několik velkých výhod.
1) Pracuje se ve skupině, takže energie lidí se vzájemně podporují.
2) Přesnost načítání emocí je větší, protože se emoce načítají více lidmi zároveň.
3) Pokud se během konstelace emoce rovnou ventilují, řeší se bloky v podvědomí zúčastněných osob.
4) Herci nemají důvod cokoli zkreslovat či zalhávat. Většinou osoby, které hrají, ani neznají.
5) Konstelace má velký vliv i na účastníka konstelace, neboť při hraní určité osoby naráží na svoje vlastní bloky a posouvá zároveň sám sebe.

To nejtěžší za vás ale nikdo neudělá. To jest výsledky konstelace přijmout na vědomé úrovni, promítnout je do svého reálného života, a zpracovat v sobě samém.

Hodně světla do vaší konstelace     Jiřina.