Muzikoterapie

Šamanské bubny.
Emoce, ač jsou mnohdy zakazované, jsou přesto lidské a přirozené a při bubnování si je můžeme svobodně prožít. Vibrace bubnů, rytmus a kolektiv působí hlavně na naši přirozenost. Máme v sobě někdy doslova natlakovány potlačené emoce a bubnováním se naše psychika uvolňuje, a co nám škodí, jde ven. Smíchem, tancem, pláčem, křikem, nebo jen bubnováním. Někdy bubnujeme čtvrt hodiny a někdy přes hodinu. Domů odcházíte s čistou hlavou.

Tibetské mísy.
Jsou jemnější, vedou nás k relaxaci a harmonizaci. Každá z ručně tepaných mís má jiné vibrace. V cinkání se střídáme, část skupiny leží, část mezi nimi chodí a intuitivně cinká nad těly. Střídavě pokládáme mísy na různé části těla a účinek je silnější.
Podle frekvencí tónů jednotlivých mís nelze jednoznačně určit jaký tón či frekvence patří které čakře. Při terapiích je patrné, že některý účastník setkání potřebuje stejnou tibetskou mísu u ramena jako jiný třeba u hlavy.

Kdo touží se vyřádit, zbavit se napětí, přijďte na bubny. Kdo touží po odpočinku a jemnosti, přijďte na tibetské mísy.

 

Při muzikoterapiích dochází k tomu, že zvuky (tóny) napomáhají naší asociativní paměti k vybavování paměťových záznamů (engramů) ve kterých je podobný zvuk zachycen a k záznamu se vztahuje nějaká emoce. Pokud se účastník terapie dostatečně uvolní, může se dostat do emocí, které jsou spojené se záznamem, který vyplaval právě na povrch.