Sex a energie

Po zkušenostech z tisíce terapií jednoduše : sex může snad za všechno..... No, je to nadnesené, ale zase ne moc. Tak jak to je?

Řešíme vztahy v zaměstnání a ejhle agresivita vychází z bloků v sexualitě. Řešíme problémy rodiče a dítěte a zase - dojdeme k potlačování sexuality a tím potlačené nespokojené pocity, které se stejně podvědomě ventilují.

Ať si zpracováváme jakékoliv vlastnosti, jakékoliv problémy, je nutné průběžně řešit sexualitu. A zase jestliže chceme řešit sexualitu, řešíme vlastnosti, které nám momentálně ubližují. Tak jak žijeme, tak i vypadá naše sexualita.

Silné energetické proudy, jako je láska, sexualita, pud sebezáchovy, víra v sebe nás celý život ovlivňují. Celý život. Předsudky naší společnosti říkají, že ve stáří naše sexualita vychládá. Ne, mé zkušenosti říkají, už je příliš zablokovaná. kdo má vztah k sexualitě v pořádku, vybuduje si takové podmínky, které mu umožňují prožívat sexualitu celý život. Jakmile se k sexualitě otočíme zády, stárneme daleko rychleji.

Vraťme se do dětství: po tisíce dnů celé dětství nás rodiče či vychovávatelé učí, jak např. si čistit zuby, jak si uklízet po sobě, jak se převlékat, jak se připravovat do školy atd. Dělají to denně i oni a vám to připadá přirozené, žijete v tom každý den a je to pro vás normální a tato informace se vám emočně zapíše do vašich buněk. Zeptám se vás - jak jste viděli sexualitu u rodičů? U těch pro vás nejvyšších autorit. Kolikrát jste viděli jejich mazlení, líbání? Dostávám nejčastěji odpovědi: neviděli, náhodou občas, skoro vůbec ne. Takže informace ve vašich buňkách je- sexualita je nepřirozená, schovávaná, tabu, asi něco nepatřičného  Tato informace je 60-80 % vaší psychiky. Rozum a něco ve vás vám sice v pubertě napovídá, že se to dělá, že prý je to hezké a bez toho by jste se nenarodili, jenže těch cca 15 let krát 365 dní schovávané sexuality je ve vás silnější. Takže v období dospívání se ve vás něco krásného a silného probouzí, ale prožité informace vám říkají něco jiného. A jste ve velkém rozporu a sekáte kolem sebe a nevíte ani proč. V sexualitě jsme tak zranitelní a zde chceme tolik uspět a zcela přirozené strachy, abychom nezklamali, zcela většinou potlačíme. Kdo nás vedl k tomu, abychom si o tomto strachu povídali s rodiči, s prvními láskami? To naše podvědomí to tam má hodně naloženo a bohužel většina lidí tento batoh s sebou tahá celý život. První potlačené strachy nám nedovolí prožívat sexualitu spontánně a přirozeně a to na celý život. Pokud si tyto strachy nepřipustíme a neodventilujeme je. Abychom mohli sexualitu prožívat, vybudujeme si náhradní energie, vlastnosti. Agresivitu, vulgaritu, úlisnost, nátlakovost apod. Že přeháním? Že nemám pravdu -na to jsem zvyklá. Většinou při terapiích slyším - tady mám problém a tady, ale sexualita to je jediný, co mám v pořádku! Tak jak dlouho prožíváte orgasmus? Půl hodiny, hodinu? Ne? Tak to máte rezervy. Hlavně muži, ti jsou bohužel vychováni, že odpovídají za prožitky ženy. Ne, každý má odpovědnost za své prožitky. Pokud má žena v sobě zákaz hezkých prožitků, tak muž i kdyby se snažil sebevíc, ona si to nedovolí. Žena může muži z různých důvodu energeticky potlačit erekci a pak prohlásit, že byl neschopný atd...

V sexualitě nás ovlivňuje výchova, společnost, podvědomé postoje rodičů a postoje vašich předků. Štafetový kolík genetických informací přes spermie a vajíčka z generace na generaci vás taky ovlivňuje. Tyto informace objevujeme a zpracováváme z podvědomí při meditacích, regresích, rod. konstelacích a jiných metodách.

Tu pravou partnerskou lásku bez sexuality nelze prožit. Zase sexualita bez lásky je skrytý boj. Celibát - jeptišky či kněží ať sebevíc prohlašují, že milují boha, v celibátu se od boha odklánějí. Mniši, co jdou duchovní cestou a žijí v celibátu, odklonili se askezí od duchovna. Ani Dalajláma není pravý duchovní. Ježíš, ten žil sexualitou s Máří Magdalenou, ten byl duchovní. Taky proto uměl, co uměl. Nejvyšší motlitba je milování, kdy propojujeme sex a srdce, to jsme nejblíž k bohu, nebo k sobě, jak chcete.

Homosexualita a lesbická láska

Zkušenosti z terapií ukázaly, že tyto odchylky nejsou vrozené, jsou způsobené výchovou. Často tyto postoje pramení už z prenatálního období. Podvědomí neoklameme, hlavu ano. Ženy a muži žijící v těchto vztazích, žijí v iluzorním světě a jejich vnitřek strádá. Většinou od druhého pohlaví je odhání potlačený silný strach či nenávist.

To jsou některé mé zkušenosti a postoje. Nejsme dokonalí a  jsme lidmi.