Seminář mistr Reiki.

Adept se naučí používat nové symboly, seznámí se s novými očistnými meditacemi, a během dne se naučí i teoreticky i prakticky iniciovat druhé.

Mezi podmínky pro získání mistra reiki je nejen předchozí stupeň reiki, ale i seznámení se s metodou regresí, rodinných konstelací, holotropního dýchání a kineziologie. Dále požaduji, aby alespoň jednu z těchto metod adept rozvíjel. Budoucí mistr reiki by měl mít trochu zkušenosti s vedením druhých lidí.

Snad víc jak o výuce, bych zde mluvila o inspiraci druhých lidí. Nikdo jiný vaše myšlení nepředělá, jen každý sám. A učitel dává informace, zkušenosti a podporu.

Provedeme iniciaci na mistra. Bude opět trošku jiná, než v kurzech reiki 1 a 2. Opět se trochu více pročistíte, abyste byli otevření k přijímání reiki energie.

Vaše iniciace na mistra reiki vás k ničemu nezavazuje ani neopravňuje. Jste stále svobodným tvůrcem na poli této energie. Jakým směrem se budete dále vyvíjet a k jakému účelu budete reiki energii používat je na Vás. Zrovna tak je na Vás, jakým způsobem a k čemu povedete Vaše žáky.

Je mnoho cest dále.     Jiřina.