Seminář Regrese 2. stupeň.

Na tomto semináři prakticky provedeme několik regresí opět ve skupinkách za dohledu terapeuta, takže si vyřešíte některé své bloky. Poznáte, že ve skupině se pracuje lépe a do stavu, kdy jste  spojeni se svým podvědomím se dostanete snáze, než při autoregresi.

Jako další prvek se naučíme tzv. regrese v zastoupení. Tím většinou budete schopni se telepaticky napojit nejen do svého podvědomí, ale i do podvědomí jiných lidí a budete moci provést odblok v jeho psychice. Procítěním emocí vašich nejbližších v určitých situacích je lépe pochopíte. Regrese v zastoupení staví příznivé mosty v komunikaci mezi námi. Dalším důležitým prvkem je odvádění duší. Ve dvojicích si procvičíte komunikaci se zbludilými dušemi a naučíte se je odvádět.

Seminář je doprovázen různými meditacemi. Jeho délka je 2 dny.

Odhalováním pravdy o sobě a druhých rostete.     Jiřina.